Kerktijden


De reguliere kerktijden zijn als volgt:

  • zondag om 10:00 uur
  • zondag om 17:00 uur
  • donderdag om 19.30 uur

Zo de Heere wil en wij leven zullen de volgende kerkdiensten gehouden worden: